Kurzy angličtiny pro děti

Všechny kurzy pro děti, které pořádáme, jsou založeny na  dvou základních konceptech - story-based approach (výuka pomocí příběhu) a total physical response (zapojení motorické aktivity do procesu osvojování jazyka). Metodika výuky je zvolena tak, aby vytvářela dětem prostředí, ve kterém budou přirozeným způsobem přijímat nový jazyk, podobně jako se učí jazyk mateřský. 

Věříme, že kvalitní výuku, orientovanou na individuální schopnosti dětí, je možné poskytovat pouze v malých skupinách.  Každá lekce je přesně strukturovaná a probíhá hravou formou s využitím prvků tvořivé dramatiky.

V kurzech pro předškolní děti vycházíme z toho, že mají minimální pracovní návyky a současně se obvykle zpočátku zdráhají verbálně projevovat. Osvojování angličtiny začíná tedy rozvojem receptivní složky jazyka a teprve po zvládnutí této složky se přistupuje k rozvoji produktivní složky. Jsme akreditovaným centrem metody Teddy Eddie.

V kurzech pro školní děti se naopak více zaměřujeme na rozvoj produktivní složky jazyka - zejména mluvení a postupně i psaní, které kombinujeme s rozvojem receptivních schopností - čtení a poslech.

V kurzech používáme osvědčené kvalitní učebnice a také jedinečné dětské knihy vyd. Usborne, které zajišťují několikaletou návaznost.